Ο σκοπός μας

H κίνηση Siamo Tutti Greci (είμαστε όλοι έλληνες), έχει μοναδικό σκοπό να υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο τα δίκαια της πατρίδα μας, στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Επιδιώκουμε με τις πιέσεις μας  να βοηθηθεί ουσιαστικά η Ελλάδα μας και να ξαναμπεί στο δρόμο της ανάπτυξης και της προκοπής, ξεκομμένη από τις αμαρτίες του παρελθόντος που μας υποδούλωσαν ως έθνος.

Έχουμε μια από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμου. Ο θεός τις ευλογίες του τις έδωσε απλόχερα στο τόπο μας. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε να διοικείται από ακατάλληλους ανθρώπους για τους οποίους η αξιοκρατία, η ορθή λογική, το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι ψιλά γράμματα. Έχουμε όλοι ευθύνες, λιγότερες ή περισσότερες. Ο νεοέλληνας ενώ έχει τη δυνατότητα να διακρίνεται παγκόσμια, δέσμιος ανόητων και εγκληματικών νοοτροπιών μιας κοινωνίας σε παρακμή, καθυποτάσσεται στα ελάχιστα και στρεβλωμένα με αποτέλεσμα τον μαρασμό του.

Καλώς ή κακώς ήλθε η στιγμή να αφήσουμε τους καναπέδες μας,την ψεύτικη ευδαιμονία μας και να κινηθούμε.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί σήμερα μια κίνηση πανευρωπαϊκή η οποία ίσως θα μπορεί να ονομάζεται, Είμαστε όλοι Έλληνες, η οποία κίνηση πέρα από το ότι θα βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα μας ως χώρα, θα μπορούσε να πιέσει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να τις ωθήσει να αντιμετωπίσουν τον Ευρωπαίο πολίτη με σεβασμό και με φροντίδα. Μια Ευρώπη που θα σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε μια καινούργια αναγέννηση.  Φτάνει με τους σκοτεινούς και βάρβαρους καιρούς που ζούμε. Τα ανεβοκατεβάσματα των Αγορών και τα παιχνίδια των τζογαδόρων των χρηματιστηρίων δεν μπορούν να καταστρέφουν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές.  Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι υψηλές αξίες τουΜε το παρακάτω κείμενο, από το οποίο με δυσκολία δημοσιεύτηκαν τμήματα του στην αρχή από τον ιταλικό τύπο, ξεκίνησαν όλα:QUANDO L’AIUTO DIVENTA PUNIZIONE CHE STRANGOLA UN INTERO POPOLO EUROPEO, L’UNIONE EUROPEA NON HA SENSO DI ESISTERE.

L’incapacità e la corruzione di quelli che hanno governato la Grecia negli ultimi anni e l’incapacità oppure la volontà, di punire la Grecia,da quelli che governano l’Unione Europea, hanno portato il popolo greco a vivere il periodo più drammatico del dopo guerra.
Dopo il primo pacchetto di aiuto dell’ anno scorso accompagnato da dure misure di austerità,quali invece di dare la possibilità di ripresa all’ economia Greca, hanno provocato una recessione profonda, tornano adesso con il nuovo pacchetto di aiuto, con nuove misure di austerità e di tasse infinite su tutto a creare maggiore recessione ancora più profonda. Chi può credere che in questo momento esistono già nella piccola Grecia più di 1.000.000 di disoccupati ? I giornali greci riportano che ogni giorno si aggiungono nelle liste di disoccupati 4.000 persone.

La Germania che praticamente comanda l’Europa,con misure dure che non lasciano un minimo di respiro o di possibilità di ripresa all’ economia Greca, cerca di punire la Grecia, forse per dare un esempio anche ad altri paesi come Portogallo, Spagna, e Italia.
Per le strade di Atene i senza tetto ogni giorno che passa si moltiplicano. Ormai sono tantissimi. Sono migliaia a mangiare alle mense per i poveri e senza tetto organizzate dalla chiesa. Si tratta anche di gente giovane,circa uno su dieci di questi sono laureati che conoscono anche più di una lingua. Gente colta ed educata che ha avuto la sfortuna di vivere in Grecia in questo periodo. Gente che fino ieri aveva lo stesso modo si pensare e vivere come milioni altri cittadini europei.

Da un’indagine si vede che circa 2.500 ragazzini che vivono nella zona della capitale della Grecia, vanno a scuola la mattina senza aver preso la prima collazione. In alcune scuole elementari abbiamo il fenomeno di ragazzi che svengono durante le lezioni perché la mattina non hanno mangiato niente. Cose che accadevano in Grecia soltanto nel periodo di occupazione del paese nella seconda guerra mondiale dalle forze Naziste . Per ironia della storia, adesso che la Germania decide della sorte della Grecia, abbiamo fenomeni analoghi che si ripetono nella capitale Ellenica. Questo non è un aiuto ma la distruzione di un popolo. Da non dimenticare che i cosiddetti aiuti sono praticamente prestiti che saranno restituiti a tassi alti.

E una cosa molto triste.Mentre il mondo libero,aveva dato alla Germania dopo la guerra il tempo di riorganizzarsi, senza praticamente punire il popolo tedesco per i crimini e i guai procurati in tutta l’Europa,la Germania non da la possibilità e il tempo alla piccola Grecia di riorganizzarsi con dignità e cercare di risolvere i problemi accumulati nel passato. Esiste il sospetto che in questo momento ci sono forze al comando dell’ Unione Europea che spingono la Grecia nel baratro. Anche un ragazzino capisce che non può esserci una ripresa economica in un paese strangolato dalle tasse e dalla recessione. Sembra molto strano che quelli che comandano l’Europa non lo capiscono. Certamente saranno in molti a guadagnare dal crollo di un paese come la Grecia che solo in apparenza sembra povero.

Quando al di sopra del diritto di vivere con dignità di ogni cittadino europeo, prevale soltanto il principio di soddisfare i propri interessi come stati e soddisfare anche i mercati,il sogno di vivere in un mondo migliore su quale è fondata l’unione europea svanisce e seguiranno tempi molto bui.
Se questo è il futuro che la Germania sta preparando per la Grecia,certo sarà un futuro da incubo. Però tutta l’Europa bisogna essere attenta perché questo potrebbe essere solo l’inizio dell’incubo per tutto il continente europeo.

Vassilios/Grecia, 10-2-2012